Ανεύρεση και επιλογή στελεχών

Η UPGRADE παρέχει ποιοτικές λύσεις ανεύρεσης και επιλογής προσωπικού, οι οποίες διακρίνονται για την αντικειμενικότητά τους. Θεωρούμε πως η λήψη αποφάσεων που σχετίζεται με την αξιολόγηση και την επιλογή προσωπικού, πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και μετρήσιμα στοιχεία, ώστε να ενταχθούν στην ομάδα της εταιρίας τα καταλληλότερα στελέχη που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την κερδοφορία.

Η διαδικασία της ανεύρεσης και επιλογής υποψηφίου περιλαμβάνει:

 • Προσωπική συνάντηση με Εταιρία –Πελάτη
 • Καθορισμός του προφίλ του υποψήφιου στελέχους σε συνεργασία με την επιχείρηση
 • Αναζήτηση του υποψήφιου μέσω των καταχωρημένων βιογραφικών της τράπεζας πληροφοριών της εταιρίας
 • Σύνταξη και Καταχώρηση Αγγελίας για Πρόσληψη Προσωπικού
 • Εντοπισμός των κατάλληλων υποψήφιων και διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων από εξειδικευμένους αξιολογητές
 • Σχεδιασμός Κριτηρίων και Συντελεστών Στάθμισης Βαρύτητας για  κάθε Αξιολογούμενο Πεδίο
 • Διεξαγωγή Ψυχομετρικών Τest
 • Παρουσίαση στην επιχείρηση καταλόγου τριών έως πέντε υποψήφιων μαζί με τις αντίστοιχες εκθέσεις αξιολόγησης τους
 • Επιμέλεια της διαδικασίας πρόσληψης του νέου υπαλλήλου
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την πολιτική ανθρωπίνων πόρων και εργατικού δικαίου
 • Διοργάνωση κατάρτισης και εκπαίδευσης