Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Οι νέες συνθήκες και απαιτήσεις που καθημερινά αλλάζουν, παράλληλα με την καινοτομία, την ευελιξία και την προσήλωση στους στόχους απαιτούν ικανό και ειδικευμένο ανθρώπινο προσωπικό. Η επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων εξαρτάται από την ικανότητά τους να μπορούν να ακολουθούν τις εξελίξεις και να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες.

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού , η οποία επιτυγχάνεται με τη συνεχή αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων και επεκτείνεται με την δια βίου μάθηση των εργαζομένων αποτελεί παράγοντα αποφασιστικής σημασίας για μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση. Η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την θετική προοπτική μιας επιχείρησης στις σημερινές δύσκολες και ανταγωνιστικές συνθήκες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η πρόσληψη κατάλληλων ανθρώπων, η αξιολόγηση τους και η ύπαρξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων των εργαζομένων, βασιζόμενο στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Μεθοδολογία

1. Πρόσληψη των κατάλληλων στελεχών, μέσα από δομημένες και διαφανείς διαδικασίες.