Ανάπτυξη και Προώθηση Εξαγωγών

Καθώς η εσωτερική αγορά περιορίζεται συνεχώς, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο εξωτερικό και προσπαθούν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε εξωτερικές αγορές. Η UPGRADE παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης και προώθησης εξαγωγών σε επιχειρήσεις που θέλουν για πρώτη φορά να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των εξαγωγών είτε σε αυτές που επιθυμούν να διευρύνουν τις υπάρχουσες εξαγωγικές τους δραστηριότητες.

οι οποίες επιθυμούν, είτε να δραστηριοποιηθούν για πρώτη φορά στον τομέα των εξαγωγών, είτε να διευρύνουν τις ήδη υπάρχουσες εξαγωγικές τους δραστηριότητες. - See more at: http://ilfconsult.com/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%C...
οι οποίες επιθυμούν, είτε να δραστηριοποιηθούν για πρώτη φορά στον τομέα των εξαγωγών, είτε να διευρύνουν τις ήδη υπάρχουσες εξαγωγικές τους δραστηριότητες. - See more at: http://ilfconsult.com/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%C...

 

παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προώθησης εξαγωγών, σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους-, οι οποίες επιθυμούν, είτε να δραστηριοποιηθούν για πρώτη φορά στον τομέα των εξαγωγών, είτε να διευρύνουν τις ήδη υπάρχουσες εξαγωγικές τους δραστηριότητες. - See more at: http://ilfconsult.com/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%C...

Η UPGRADE έχει  ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης εκτός συνόρων με στόχο την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα της UPGRADE αποτελείται από 6 βήματα που είναι τα εξής:

Βήμα 1: Γιατί να εξάγω (Ανάλυση εξαγωγικών κίνητρων)

Βήμα 2: Διάγνωση επιπέδου εξαγωγικής ετοιμότητας (Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης)

Βήμα 3: Τι να εξάγω (Επιλογή προιοντικής στρατηγικής)

Βήμα 4: Πού να εξάγω (Έρευνα και Επιλογή Ξένων Αγορών, Επιχειρηματικές πληροφορίες για χώρες και κλάδους)

Βήμα 5: Εξαγωγικό μάρκετινγκ (Εξαγωγικό πλάνο Μάρκετινγκ)

Βήμα 6: Σύνταξη εξαγωγικού επιχειρηματικού πλάνου (Export Business Plan)

 

Η εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων της Upgrade συνεργάζεται με τοπικούς φορείς και ειδικούς των χωρών αυτών, γεγονός που της παρέχει τη δυνατότητανα:

  • υποδεικνύει τομείς πρωτότυπους με εξαιρετικό επιχειρηματικό ενδιαφέρον
  • παρέχει έγκυρη πληροφόρηση και πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη
  • καλύπτει κάθε ανάγκη που θα εξυπηρετήσει τον στόχο των πελατών της
  • αξιοποιεί πόρους της ευρωπαϊκής ένωσης στην κατεύθυνση της ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων στις χώρες αυτές.