Εκπαίδευση επι το έργον

H υπηρεσία "Εκπαίδευση επί το έργον", αποτελεί ένα σύστημα ουσιαστικής εκπαίδευσης πάνω στην εργασία με την καθοδήγηση κάποιου έμπειρου στελέχους.

Η υπηρεσία αυτή της UPGRADE λαμβάνει χώρα συμπληρωματικά με την εκπαίδευση και συνήθως είναι κομμάτι τoυ after training service.

Περιλαμβάνει τη διαμόρφωση και ενσωμάτωση νέων εργαλείων εργασίας για τη βελτίωση της απόδοσης και την καλύτερη εμπέδωση της εκπαίδευσης, ενώ στην συνέχεια μεταλαμπαδεύεται η γνώση στον φυσικό προϊστάμενο με στόχο να γίνει ο συνεχιστής της διαδικασίας.