Εκπαίδευση στελεχών

H UPGRADE προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε στελέχη επιχειρήσεων, στοχεύοντας στην εξασφάλιση μετρήσιμων αποτελεσμάτων σε ότι αφορά την ανανέωση, βελτίωση & επικαιροποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της συμπεριφοράς των στελεχών, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με βάση τόσο τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Η εκπαίδευση στελεχών είναι ένα μεγάλο όπλο στα χέρια των επιχειρήσεων, για την αλλαγή νοοτροπιών και την ατομική και επαγγελματική βελτίωση των εργαζομένων

Η UPGRADE δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης στελεχών, σε θέματα επαγγελματικής εξειδίκευσης και προσωπικής ανάπτυξης, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας του ατόμου και κατά συνέπεια της αποδοτικότητας της επιχείρησης. 

Οι υπηρεσίες της UPGRADE απευθύνονται σε:

  • Επιχειρήσεις
  • Οργανισμούς
  • Στελέχη επιχειρήσεων
  • Φοιτητές

 

Η μεθοδολογία που ακολουθεί η UPGRADE βασίζεται σε τεχνικές διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών με απώτερο σκοπό:

  • να αποδεικνύεται η ουσιαστική συνεισφορά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.
  • τα στελέχη που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία να εφαρμόζουν άμεσα τις νέες γνώσεις τους με στόχο τη βελτίωση της προσωπικής και εταιρικής απόδοσης.

 

H UPGRADE διαθέτει μια ομάδα επιστημονικών συνεργατών, με πολυετή εμπειρία και πλούσιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο που μπορούν να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες μάθησης και συμβουλευτικής και εγγυημένα αποτελέσματα στην εκπαίδευση των στελεχών της επιχείρησης, δημιουργώντας δεξιότεχνα, ενημερωμένα και δυναμικά στελέχη, ικανά να αντεπεξέλθουν στις συνεχές εξελίξεις του σύγχρονου επιχειρείν.