Η υπηρεσία του Career Consulting αφορά στην προσωπική καθοδήγηση του ατόμου με στόχο να του δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις για καλύτερη πορεία στην επαγγελματική του ανάπτυξη.

Υπάρχουν πράγματα που για ορισμένα άτομα θεωρούνται εργασία, ενώ για άλλα συνιστούν διασκέδαση, ανάλογα με το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Η UPGRADE Consulting and Training  φροντίζει να σας προσανατολίσει στα πιο ενδιαφέροντα και ελκυστικά, με βάση το προφίλ του καθενός.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την αυτοδιάγνωση με βάση την οποία το άτομο καλείται να καταθέσει σε δομημένα ερωτηματολόγια στοιχεία του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του και στη συνέχεια γίνεται στοχοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο.