Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η Upgrade Consulting and Training παρέχει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνει:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Management
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Marketing
  • Σύμβουλος διαχείρισης έργου
  • Σύμβουλος διαχείρισης τεχνικού έργου
  • Υπηρεσίες μελετητικού έργου
  • Mystery shopping
  • Σύμβουλος αξιολόγησης
  • Συμβουλευτική καριέρας