Υπηρεσίες

Η Upgrade consulting and training παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που περιλαμβάνει:

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Management
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing
  • Σύμβουλος Διαχείρισης Έργου
  • Σύμβουλος Διαχείρισης Τεχνικού Έργου
  • Υπηρεσίες Μελετητικού Έργου
  • Mystery shopping
  • Σύμβουλος Αξιολόγησης
  • Συμβουλευτική Καριέρας
 • Επιδοτήσεις Αναπτυξιακών Έργων
 • Ανάπτυξη και Πρόωθηση Εξαγωγών
 • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Σχεδιασμός συστημάτων αξιολόγησης προσωπικού και παροχής κινήτρων
  • Ανεύρεση και επιλογή στελεχών
 • Εκπαίδευση στελεχών
  • Εκπαίδευση επι το έργον
  • Σεμινάρια