Νέα θέση εργασίας στην UPGRADE!

Νέα θέση εργασίας στην UPGRADE!

Αναζητούμε στελέχη για την κάλυψη θέσεων εργασίας στα γραφεία της Θεσσαλονίκης,

Σύμβουλος Επιχειρήσεων
(κωδ. Σ.Ε.)
Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα:

–Πτυχίο ΑΕΙ – Οικονομικών Επιστημών

Απαραίτητη αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη στην υλοποίηση & παρακολούθηση Αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Άριστος χειρισμός Η/Υ

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 

Περιγραφή Θέσης:

Το στέλεχος που θα προσληφθεί θα επωμιστεί τα παρακάτω καθήκοντα:

Σύνταξη, υποβολή και επίβλεψη επενδυτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ  

Τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Συγγραφή μελετών, αναφορών, τεχνικών δελτίων καθώς και στη διοίκηση και διαχείριση έργων και προγραμμάτων.

 

Η εταιρία μας προσφέρει:

Ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των συνεργατών της

Σύμβαση αορίστου χρόνου

 

Για  τυχόν απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο:      2311 2411 36

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό θέσης, στη διεύθυνση:

info@upgrade.edu.gr

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.