Ανθρώπινο Δυναμικό

Καθώς το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης, η UPGRADE διαθέτει μια ομάδα επιστημονικών συνεργατών, επιτυχημένα στελέχη, με πλούσιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία, που μπορούν να προσφέρουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και μοναδικές εμπειρίες μάθησης έτσι ώστε να καλύψουν πλήρως τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών τους.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Upgrade Consulting and Training αποτελείται από έμπειρους οικονομολόγους, κατόχους πτυχίων πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων και μελετητικού τίτλου.

Η γνώση, η εμπειρία και το ενδιαφέρον για αυτό που κάνουν οδηγεί τα στελέχη της UPGRADE στην κορυφή των προτιμήσεων των πελατών.

Βασική επιδίωξη για την Upgrade Consulting and Training είναι να λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους της και να υποστηρίζει με πράξεις την επαγγελματική τους ανέλιξη. Η προσωπική ανάπτυξη των συνεργατών της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή της εταιρείας και έτσι τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσουν νέους τρόπους έκφρασης και σκέψης, να αναπτύσσουν ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων και να καλλιεργούν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.