Ιστολόγιο

Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών

Undefined

Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών

Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

Δικαιούχοι της Δράσης

Read More

Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού

Undefined

Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού

Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

Δικαιούχοι της Δράσης

  • -Κατηγορία Α. Υπό Ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, δηλαδή μετά τις 19/02/2019.

 

Read More

Νέα θέση εργασίας στην UPGRADE!

Undefined

Αναζητούμε στελέχη για την κάλυψη θέσεων εργασίας στα γραφεία της Θεσσαλονίκης,

Σύμβουλος Επιχειρήσεων
(κωδ. Σ.Ε.)
Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα:

–Πτυχίο ΑΕΙ – Οικονομικών Επιστημών

Απαραίτητη αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη στην υλοποίηση & παρακολούθηση Αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Άριστος χειρισμός Η/Υ

Read More