Ιστολόγιο

Νέα θέση εργασίας στην UPGRADE!

Undefined

Αναζητούμε στελέχη για την κάλυψη θέσεων εργασίας στα γραφεία της Θεσσαλονίκης,

Σύμβουλος Επιχειρήσεων
(κωδ. Σ.Ε.)
Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα:

–Πτυχίο ΑΕΙ – Οικονομικών Επιστημών

Απαραίτητη αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη στην υλοποίηση & παρακολούθηση Αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Άριστος χειρισμός Η/Υ

Read More

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Undefined

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης την Τετάρτη 19.12.2018 ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) συνολικού προϋπολογισμού 400εκ. €.  

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση Υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Read More

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Undefined

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης την Τετάρτη 19.12.2018 ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) συνολικού προϋπολογισμού 60εκ. €.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση Υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

-   Στο λιανικό εμπόριο

-   Στην παροχή υπηρεσιών εστίασης

Read More